Co to jest bioinformatyka i czym się zajmuje?

Co to jest bioinformatyka i czym się zajmuje?

Bioinformatyka jest to dziedzina wykorzystująca technologię informacyjną w połączeniu z biologią molekularną. Termin został stworzony przez Paulien Hogeweg w roku 1978 . Dziś bioinformatyka obejmuje tworzenie i rozwój baz danych, algorytmów obliczeniowych i technik statystycznych oraz teorii do rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemy wynikających z zarządzania i analizy danych biologicznych

W ciągu ostatnich kilku dekad szybkiego rozwoju w poznaniu genomu oraz w wyniku rozwoju technologii informatycznych doszło do produkcji ogromnej ilości informacji związanych z biologią molekularną. Są to dane dotyczące mapowania i analizy DNA, sekwencji, do wyszukiwania różnych DNA i białek w celu porównania ich sekwencji oraz tworzenia i oglądania ich modeli 3D.

Podstawowym celem bioinformatyki jest zwiększenie naszego pojęcia o procesach biologicznych. Charakterystyczne jest jednak to, że koncentruje swoje wysiłki na opracowywaniu i stosowaniu technik obliczeniowych (np. algorytmy uczące się, pozyskiwanie danych), aby ten cel osiągnąć. Główne wysiłki badawcze w tej dziedzinie obejmują wyszukiwanie i poznawanie genów, dostosowanie struktury białek do określonych funkcji, przewidywanie ich struktury, prognozy ekspresji genu i interakcje białko-białko oraz modelowania ewolucji.

na podstawie en.wikipedia.org.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.