Bioinformatyka jest to dziedzina wykorzystująca technologię informacyjną w połączeniu z biologią molekularną. Termin został stworzony przez Paulien Hogeweg w roku 1978 . Dziś bioinformatyka obejmuje tworzenie i rozwój baz danych, algorytmów obliczeniowych i technik statystycznych oraz teorii do rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemy wynikających z zarządzania i analizy danych biologicznychRead More →