Postanowiłam sprawdzić w praktyce, jak się mają teoretyczne wyliczenia złożoności obliczeniowej algorytmów do rzeczywistych wyników uzyskiwanych w kompilatorze. Do testów wybrałam język Python oraz kompilator Eclipse. Problem: Znaleźć minimalny i maksymalny element w tablicy n-elementowej. Można to zrobić na 2 sposoby: 1) przechodząc po kolei po każdym elemencie tablicy zadecydować,Read More →